Polityka Kancelarii

Misją i głównym zadaniem Kancelarii jest wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw, w tym instytucji finansowych oraz banków krajowych jako głównych dostawców finansowania, wspierającego rozwój polskiej gospodarki, w szczególności poprzez:

– świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej, głównie na rzecz uczestników obrotu gospodarczego

oraz

– efektywne wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu wypracowanie – w szczególności we współpracy z organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi –  nowego, efektywnego oraz przyjaznego z punktu widzenia interesów przedsiębiorców modelu świadczenia pomocy prawnej.