Sebastian Pająk Kancelaria radcy prawnego

2e9afc76-ca54-4966-9363-3f13c82a1fd7Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie prawa bankowego oraz rynku usług finansowych a także prawa restrukturyzacyjnego, negocjator bankowy, wieloletni prokurent i doradca Zarządu i Rady Nadzorczej banku krajowego. Znawca problematyki prawnej z zakresu finansowania przedsiębiorców, ochrony konkurencji i konsumentów, tajemnicy bankowej, danych osobowych, zabezpieczania wierzytelności bankowych a także dochodzenia roszczeń wynikających z umów bankowych. Specjalista w zakresie tworzenia, reorganizacji i likwidacji instytucji bankowych, w tym oddziałów instytucji kredytowych.

Mecenas Sebastian Pająk od lat związany jest z sektorem bankowym. Przez wiele lat świadczył pomoc prawną na rzecz banków oraz kierował departamentami prawnymi instytucji finansowych, w tym banku krajowego oraz oddziału instytucji kredytowej a także spółki córki banku z siedzibą na terytorium Niemiec.

Przez ostatnie lata związany z DZ BANK Polska SA, DZ BANK AG SA Oddział w Polsce, Bankiem BGŻ a także bankiem Pekao S.A.

Posiada wieloletnią praktykę w budowaniu i wdrażaniu strategii zarządzania obsługą prawną instytucji bankowych oraz w zarządzaniu zespołami doświadczonych prawników bankowych a także w zakresie reorganizacji instytucji bankowych. Był odpowiedzialny m.in. za obsługę wdrożenia skomplikowanych projektów bankowych, w tym utworzenie oddziału instytucji kredytowej oraz likwidację banku krajowego, tworzenie regulacji wewnętrznych w instytucjach bankowych oraz optymalizację kosztów zatrudnienia oraz kosztów obsługi prawnej instytucji finansowych. Odpowiadał za kontakt z regulatorem – Komisją Nadzoru Finansowego.