Dla osób fizycznych, w tym konsumentów

Skontaktuj się z nami jeśli:

 • masz wrażenie naruszenia Twoich uprawnień wynikających zarówno z przepisów prawa jak i postanowień umów, których jesteś/byłeś stroną,
 • masz wrażenie naruszenia Twoich uprawnień konsumenckich przez sprzedawcę lub dostawcę usług (ubezpieczyciel, dostawca energii, operator telefonii komórkowej, biuro podróży, linia lotnicza, deweloper etc.),
 • zostałeś poszkodowany w wypadku, w tym w wypadku komunikacyjnym,
 • zostałeś poszkodowany na skutek zdarzeń o charakterze medycznym,
 • uważasz, że Twoje uprawnienia wynikające z ubezpieczenia zostały naruszone przez ubezpieczyciela lub ubezpieczającego,
 • masz problem z obsługą swoich zobowiązań finansowych wobec podmiotów trzecich,
 • rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • jesteś spadkobiercą i chcesz wykorzystać swoje uprawnienia z tym związane,
 • chcesz założyć firmę,
 • chcesz zaciągnąć kredyt/pożyczkę lub zmienić, w tym zrestrukturyzować warunki już udzielonego kredytu/pożyczki,
 • chcesz rozwiązać swoje problemy w zakresie prawa spadkowego lub prawa rodzinnego,
 • zamierzasz dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przez właściwym organem lub sądem

 

Przydatne linki: