Doradztwo w obszarze bankowości i prawa restrukturyzacyjnego – doświadczeni prawnicy bankowi

Radca prawny Sebastian Pająk

Znawca problematyki prawnej z zakresu finansowania przedsiębiorców, ochrony konkurencji i konsumentów, tajemnicy bankowej, danych osobowych, zabezpieczania wierzytelności bankowych a także dochodzenia roszczeń wynikających z umów bankowych. Specjalista w zakresie tworzenia, reorganizacji i likwidacji instytucji bankowych, w tym oddziałów instytucji kredytowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie prawa bankowego oraz rynku usług finansowych a także prawa restrukturyzacyjnego, negocjator bankowy, wieloletni prokurent i doradca Zarządu i Rady Nadzorczej banku krajowego. Mecenas Sebastian Pająk od lat związany jest z sektorem bankowym. Przez wiele lat świadczył pomoc prawną na rzecz banków oraz kierował departamentami prawnymi instytucji finansowych.

Polityka Kancelarii

Misją i głównym zadaniem Kancelarii jest wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw, w tym instytucji finansowych oraz banków krajowych jako głównych dostawców finansowania, wspierającego rozwój polskiej gospodarki, w szczególności poprzez:

– świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej, głównie na rzecz uczestników obrotu gospodarczego

oraz

– efektywne wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu wypracowanie – w szczególności we współpracy z organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi –  nowego, efektywnego oraz przyjaznego z punktu widzenia interesów przedsiębiorców modelu świadczenia pomocy prawnej.

Kancelaria nie świadczyła nie świadczy i nie planuje świadczyć  pomocy prawnej w zakresie występowania na drogę sądową z roszczeniami przeciwko bankom i innym instytucjom finansującym działalność polskich przedsiębiorców na obszarze RP.

 

Dla przedsiębiorców | Dla konsumentów | Napisz do nas

Napisz do nas

4 + 12 =